INFORMACJE
dla  rodziców ( i nie tylko!)

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 

Koncepcja Szkoły

*        Siedziba szkoły: 43 - 180 Orzesze, ul. Szkolna 44, tel. 32 22-15-271 / faks 32 72 31 215

*        Organ prowadzący: Gmina Orzesze

*        Organ prowadzący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Katowicach. Delegatura w Rybniku

*        Liczba uczniów: 196 w 12 oddziałach

*        Liczba nauczycieli: 28 w pełnym i niepełnym wymiarze godzin

*        Dyrektor szkoły: mgr Ewa Golus

*        Wicedyrektor szkoły: mgr Ilona Czardybon

*        Pedagog: mgr Magdalena Maciejczyk       godziny pracy

*        Logopeda: mgr Joanna Buchcik-Dulęba       godziny pracy

*        Psycholog: mgr Halina Filek           godziny pracy

*        Świetlica szkolna: mgr Iwona Brząkalik-Szczepanek           godziny pracy

*        Biblioteka: mgr Anna Wiechaj        godziny pracy

*        Dokumenty szkolne: Statut Szkoły i Wewnątrzszkolny System Oceniania        STATUT

*        Stołówka: cena obiadu wynosi 3,50 zł

*        Praca sekretariatu: codziennie w godzinach od 730 do 1530

Serdecznie zapraszamy rodziców na wszelkiego rodzaju uroczystości

 

Organizacja roku szkolnego 2019/2020

I półrocze od 02 września 2019 r. do 10 stycznia 2019 r.

 

II półrocze od 13 stycznia 2020 r. do 26 czerwca 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna:
23.12.-31.12.2019

Ferie zimowe:
13.01.-26.01.2020

Wiosenna przerwa świąteczna:
9.04.-14.04.2020

Zakończenie roku szkolnego:
26.06.2020r.

egzamin ósmoklasisty
21.04.-23.04.2020r.

dni wolne od zajęć dydaktycznych
02-03.01.2020r.
21.04.-23.04.2020r. 12.06.2020r.

 

Spotkania z rodzicami:

12.09.2019r.

Zebranie rodziców

22.10.2019r.

Wywiadówka i konsultacje

05.12.2019r.

Wywiadówka i konsultacje

19.03.2020r.

Informacja o egzaminie dla rodziców klas 8 Wywiadówka i konsultacje

14.05.2020r.

Wywiadówka i konsultacje

 

 

Nauczyciele nie są do dyspozycji rodziców w czasie lekcji i podczas dyżurów na przerwach.

 

Konferencje klasyfikacyjne:

09.01.2020 r. – I półrocze

19.06.2020 r. – koniec roku szkolnego

 

Pedagog szkolny

Poniedziałek

8.00 – 10.00

 

Wtorek

8.00 – 14.30

 

Środa

8.00 – 10.45

12.40 – 15.15

Czwartek

10.35 – 15.15

 

Piątek

12.30 - 14.00

 

powrót

Logopeda

Czwartek

8.40-9.25

Piątek

8.50-10.45

powrót

Psycholog

Poniedziałek

11.00 - 13.00

 

Świetlica szkolna

codziennie w godzinach:

6.30-16.30

powrót

Sprawy BHP w szkole

*        każdy wypadek na terenie szkoły uczeń powinien zgłosić wychowawcy, nauczycielowi uczącemu lub pełniącemu dyżur

*        druki na odszkodowania z tytułu urazów oraz wypadków uczniów prosimy pobierać w sekretariacie szkoły

*        uczniowie są objęci ubezpieczeniem przez 24 godziny na dobę

*        kategorycznie zabrania się uczniom samowolnego opuszczania terenu budynku szkolnego w czasie, kiedy powinni przebywać w szkole

*        nauczyciele nie będą zwalniać uczniów z zajęć lekcyjnych na prośbę telefoniczną

*        szkoła nie ponosi odpowiedzialności za urazy uczniów zaistniałe na terenie szkolnych boisk poza zajęciami edukacyjnymi. Korzystanie w tym czasie z w/w obiektów powinno się odbywać pod nadzorem osób dorosłych

 

Godziny lekcji i przerw

 

lekcje

długość przerwy

0.

7.10– 7.55

1.     

8.00 – 8.45

10

2.     

8.55 – 9.40

10

3.     

9.50 – 10.35

10

4.     

10.45 – 11.30

10

5.     

11.40 – 12.25

15

6.     

12.40 – 13.25

15

7.     

13.40 – 14.25

5

8.     

14.30 – 15.15

5

9.     

15.20 – 16.05

 

Zapraszamy do współpracy!!!

 

Powrót na początek strony