INFORMACJE
dla  rodziców ( i nie tylko!)

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 

Koncepcja Szkoły

*        Siedziba szkoły: 43 - 180 Orzesze, ul. Szkolna 44, tel. 32 22-15-271 / faks 32 72 31 215

*        Organ prowadzący: Gmina Orzesze

*        Organ prowadzący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Katowicach. Delegatura w Rybniku

*        Liczba uczniów: 221 w 14 oddziałach

*        Liczba nauczycieli: 32 w pełnym i niepełnym wymiarze godzin

*        Dyrektor szkoły: mgr Ewa Golus

*        Wicedyrektor szkoły: mgr Ilona Czardybon

*        Pedagog: mgr Magdalena Maciejczyk       godziny pracy

*        Pedagog: mgr Ilona Czardybon       godziny pracy

*        Logopeda: mgr Magdalena Maciejczyk       godziny pracy

*        Psycholog: mgr Marianna Kopeć           godziny pracy

*        Świetlica szkolna: mgr Emilia Wieczorek           godziny pracy

*        Biblioteka: mgr Anna Wiechaj        godziny pracy

*        Dokumenty szkolne: Statut Szkoły i Wewnątrzszkolny System Oceniania        STATUT

*        Stołówka: cena obiadu wynosi 3,50 zł

*        Praca sekretariatu: codziennie w godzinach od 730 do 1530

Serdecznie zapraszamy rodziców na wszelkiego rodzaju uroczystości

 

Organizacja roku szkolnego 2021/2022

I półrocze od 02 września 2021 r. do 14 stycznia 2022r.

 

II półrocze od 17 stycznia 2022 r. do 24 czerwca 2022r.

Zimowa przerwa świąteczna:
23.12.-31.12.2021

Ferie zimowe:
14.02.-27.02.2022

Wiosenna przerwa świąteczna:
14.04.-19.04.2022

Zakończenie roku szkolnego:
25.06.2022r.

egzamin ósmoklasisty
24.05.-26.05.2022r.

dni wolne od zajęć dydaktycznych
12.11.2021r. 07.01.2022r.
02
.05.2022r.
24.05.-26.05.2022r.
17.06.2022r.

Spotkania z rodzicami:

16.09.2021r.

Zebranie rodziców

04.11.2021r.

Konsultacje dla rodziców

09.12.2021r.

Wywiadówka i konsultacje

17.03.2022r.

Informacja o egzaminie dla rodziców klas 8
Wywiadówka i konsultacje

12.05.2022r.

Wywiadówka i konsultacje

 

 

Nauczyciele nie są do dyspozycji rodziców w czasie lekcji i podczas dyżurów na przerwach.

 

Konferencje klasyfikacyjne:

13.01.2022 r.

20.06.2022 r.

 

Pedagog szkolny

 

M. Maciejczyk

I. Czardybon

Poniedziałek

14.30-15.30

9.50-10.40
11.30-13.40

Wtorek

9.50-11.30

8.00 – 8.45
11.40-15.15

Środa

8.00-8.45
13.40-15.15

12.30-14.30

Czwartek

9.50-13.25

Piątek

9.50-11.30

powrót

Logopeda

Wtorek

8.55-9.40

Środa

8.00-8.45

Czwartek

8.55-9.40

powrót

Psycholog

Wtorek

8.45-10.45

 

Świetlica szkolna

codziennie w godzinach:

6.30-16.30

powrót

Sprawy BHP w szkole

*        każdy wypadek na terenie szkoły uczeń powinien zgłosić wychowawcy, nauczycielowi uczącemu lub pełniącemu dyżur

*        druki na odszkodowania z tytułu urazów oraz wypadków uczniów prosimy pobierać w sekretariacie szkoły

*        uczniowie są objęci ubezpieczeniem przez 24 godziny na dobę

*        kategorycznie zabrania się uczniom samowolnego opuszczania terenu budynku szkolnego w czasie, kiedy powinni przebywać w szkole

*        nauczyciele nie będą zwalniać uczniów z zajęć lekcyjnych na prośbę telefoniczną

*        szkoła nie ponosi odpowiedzialności za urazy uczniów zaistniałe na terenie szkolnych boisk poza zajęciami edukacyjnymi. Korzystanie w tym czasie z w/w obiektów powinno się odbywać pod nadzorem osób dorosłych

 

Godziny lekcji i przerw

 

lekcje

długość przerwy

0.

7.10– 7.55

1.     

8.00 – 8.45

10

2.     

8.55 – 9.40

10

3.     

9.50 – 10.35

10

4.     

10.45 – 11.30

10

5.     

11.40 – 12.25

15

6.     

12.40 – 13.25

15

7.     

13.40 – 14.25

5

8.     

14.30 – 15.15

5

9.     

15.20 – 16.05

 

Zapraszamy do współpracy!!!

 

Powrót na początek strony