Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19

 

 

Regulamin zdalnego nauczania

pobierz

Regulamin korzystania z platformy Office 365

pobierz

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 3 im. St. Ligonia w Orzeszu-Zawadzie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

pobierz

Załącznik 1. Zasady organizacji pracy szkoły.

pobierz

Załącznik 2. Regulamin korzystania z biblioteki.

pobierz

Załącznik 3. Regulamin świetlicy.

pobierz

Załącznik 4. Regulamin korzystania ze stołówki.

pobierz

Załącznik 5. Zgoda na pomiar temperatury.

pobierz