Rada Pedagogiczna

 

Katarzyna Namyślok

biologia

Teresa Homańczyk

chemia,
informatyka

Joanna Golus

edukacja dla bezpieczeństwa
wychowanie fizyczne

Elwira Kajstura-Pacha
Magdalena Mastej
Jolanta Schier
Anna Gazda
Aleksandra Potysz

edukacja wczesnoszkolna

Ewa Spika-Profaska

fizyka
wiedza o społeczeństwie
wychowanie do życia w rodzinie

Agata Krauze

geografia, przyroda

Marta Gołka
Jacek Gawliczek

historia

Barbara Kucharewicz
Magdalena Mastej

Rafał Rogalski

język angielski

Monika Musioł-Skrzypiec
Marzena Waclik
Bożena Semeniuk

język niemiecki
język mniejszości niemieckiej

Urszula Bukowska
Barbara Kucharewicz

język polski

Ewa Głosz
Ewa Golus

matematyka

Anna Kamyk

muzyka

Ilona Czardybon

technika
pedagog szkolny

Magdalena Maciejczyk

pedagog szkolny
plastyka

Jolanta Chorowski

religia

Piotr Brzoza
Joanna Golus

wychowanie fizyczne

Tomasz Macha
Ilona Czardybon
Aleksandra Potysz
Iwona Brząkalik-Szczepanek
Alina Szweda
Celina Chmiel
Joanna Buchcik-Dulęba
Magdalena Maciejczyk

zajęcia rewalidacyjne
terapia pedagogiczna

Bożena Borkowska
Aleksandra Potysz

nauczyciel

współorganizujący kształcenie

Edyta Kasprzak

psycholog

Joanna Buchcik-Dulęba

logopeda

Anna Wiechaj

biblioteka

Iwona Brząkalik-Szczepanek
Anna Kamyk
Bożena Borkowska
Elwira Kajstura-Pacha

świetlica