Rada Pedagogiczna

Anna Wiechaj

biblioteka

Katarzyna Namyślok

biologia

Teresa Homańczyk

chemia,
informatyka

Joanna Golus

edukacja dla bezpieczeństwa
wychowanie fizyczne

Ewa Spika-Profaska

fizyka
wiedza o społeczeństwie
wychowanie do życia w rodzinie

Marzena Żak

geografia

Marta Gołka
Jacek Gawliczek

historia

Barbara Kucharewicz
Madgalena Mastej

język angielski

Monika Musioł-Skrzypiec

język niemiecki

Urszula Bukowska
Barbara Kucharewicz

język polski

Ewa Głosz
Ewa Golus

matematyka

Anna Kamyk

muzyka

Iwona Brząkalik-Szczepanek

świetlica

Ilona Czardybon

technika

Magdalena Maciejczyk

pedagog szkolny
plastyka

Jolanta Chorowski

religia

Tomasz Bober
Piotr Brzoza
Joanna Golus

wychowanie fizyczne

Tomasz Macha
Ilona Czardybon
Aleksandra Potysz

zajęcia rewalidacyjne

Halina Filek

psycholog

Joanna Buchcik-Dulęba

logopeda

Magdalena Mastej
Jolanta Schier
Anna Gazda
Aleksandra Potysz

edukacja wczesnoszkolna