Rada Pedagogiczna

 

Agata Krauze

biologia, przyroda

Teresa Homańczyk

chemia,
informatyka

Joanna Golus

edukacja dla bezpieczeństwa
wychowanie fizyczne

Magdalena Mastej
Jolanta Schier
Anna Gazda
Aleksandra Potysz
Dominika Spendel
Aneta Szawara

edukacja wczesnoszkolna

Ewa Spika-Profaska

fizyka
wiedza o społeczeństwie
wychowanie do życia w rodzinie

Mariusz Pastuszka

geografia

Marta Gołka
Aneta Szawara

historia

Barbara Kucharewicz
Magdalena Mastej

Rafał Rogalski

język angielski

Katarzyna Banasiak
Marzena Waclik
Anna Baron

język niemiecki
język mniejszości niemieckiej

Urszula Bukowska
Barbara Kucharewicz
Żaneta Ptak

język polski

Ewa Głosz
Ewa Golus
Małgorzata Kroemer

matematyka

Anna Kamyk

muzyka

Ilona Czardybon

Technika

doradztwo zawodowe
pedagog szkolny

Magdalena Maciejczyk

pedagog szkolny

plastyka

Jolanta Chorowski
Agnieszka Sobieraj

religia

Piotr Brzoza
Tomasz Bober
Joanna Golus

wychowanie fizyczne

Tomasz Macha
Ilona Czardybon
Aleksandra Potysz
Dominika Spendel
Joanna Golus
Magdalena Maciejczyk

zajęcia rewalidacyjne

Alina Szweda
Celina Chmiel

terapia pedagogiczna

Aleksandra Potysz

nauczyciel

współorganizujący kształcenie

Agata Chronowska

pomoc nauczyciela

Marianna Kopeć

psycholog

Magdalena Maciejczyk

logopeda

Anna Wiechaj

biblioteka

Tomasz Bober
Joanna Golus
Barbara Kucharewicz
Anna Kamyk
Piotr Brzoza
Dominika Spendel
Emilia Wieczorek
Agata Chronowska

świetlica