Dyrekcja

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stanisława Ligonia

 

Dyrektor
mgr Ewa Golus

ewa.golus@wp.pl

Wicedyrektor

mgr Ilona Czardybon

ilonaczardybon@interia.pl

Przyjmuje rodziców:

Poniedziałek      1430 - 1530

Środa                  1430 - 1530

Czwartek            1430 - 1530

Przyjmuje rodziców:

Czwartek    1430 - 1530

 

 

W pilnych sprawach codziennie po uzgodnieniu telefonicznym

 

 

Dyrekcja
Gimnazjum nr 2 im. Stanisława Ligonia

w latach 2007-2017

mgr Ewa Golus

w latach 1999-2007
mgr Teresa Potysz