DOSKONALENIE NAUCZYCIELI DROGĄ DO SUKCESU UCZNIA

Projekt 3.5 POKL pn. „Doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

1. Krótka informacja o projekcie.

2. O programie.

3. Oferty rozwoju szkół.

4. Sieci współpracy i samokształcenia

5. SORE