Terapia EEG Biofeedback     

 

Terapię Biofeedback wykorzystuje się niemal na całym świecie. Jest to oficjalna, nieinwazyjna metoda terapeutyczna wpisana do Międzynarodowego Spisu Procedur Medycznych. Od ponad dziesięciu lat EEG Biofeedback stosuje się również w Polsce. Wykorzystywana jest ona w klinikach, przychodniach, specjalistycznych gabinetach neurologicznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

 

EEG Biofeedback nazywana jest „terapią XXI wieku”. Metoda ta umożliwia trening poprawiający efektywność pracy mózgu i kontrolę nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w organizmie, pomaga się koncentrować, zrelaksować, lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach, zwiększa kreatywność i pozytywne myślenie, poprawia szybkość uczenia się i zapamiętywania nowego materiału.

 

Do treningu wykorzystywana jest komputerowa technika, za pomocą której dokonuje się jakościowej i ilościowej oceny zapisu fal mózgowych (EEG) z różnych obszarów mózgu. Informacje uzyskane w ten sposób pozwalają kontrolować i poprawiać obserwowane parametry, a tym samym czynność fizjologiczną mózgu. Dzięki systematycznemu treningowi dziecko uczy się pozytywnie zmieniać wzorzec generowanych fal mózgowych. Terapia metodą EEG Biofeedback jest nieinwazyjna i nie ma żadnych skutków ubocznych.

 

Co to jest biofeedback

 

Wskazania do treningu Biofeedback

 

Standardy terapii Biofeedback