Program BEZPIECZNA+  w Szkole Podstawowej nr 3 w Orzeszu-Zawadzie.

W tym roku szkolnym realizujemy Rządowy program wspomagania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki wychowania i opieki Bezpieczna+

(Program przyjęty uchwałą nr 89/2015 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach.)

W ramach zaprojektowanych działań uczniowie, nauczyciele i rodzice wezmą udział w warsztatach, szkoleniach i spotkaniach doskonalących kompetencje społeczne i wychowawcze. Zorganizowane zostaną wyjazdy, realizowane będą różnorodne projekty aktywizujące młodzież i podejmowane działania związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią. Swoją działalność rozpocznie również Szkółka Strażacka dla najmłodszych.

Dzięki środkom z projektu szkoła zostanie doposażona m.in. w materiały edukacyjne, terapeutyczne, sprzęt multimedialny oraz sprzęt do nowoczesnej terapii Biofeedback.

Działania będą prowadzone we współpracy ze stowarzyszeniami, m.in. ze Strażą Pożarną w Jaśkowicach oraz instytucjami zajmującymi się poprawą bezpieczeństwa w różnych obszarach.

Realizowane w naszej szkole w ramach programu działania obejmują następujące obszary:

-     Rozwijanie umiejętności psychospołecznych i interpersonalnych.

-     Kształtowanie aktywności i budowanie pozytywnego klimatu szkoły.

-     Rozwijanie umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.

-     Kształtowanie postawy otwartości i tolerancji.

Terapia EEG Biofeedback

Terapię Biofeedback wykorzystuje się niemal na całym świecie. Jest to oficjalna, nieinwazyjna metoda terapeutyczna wpisana do Międzynarodowego Spisu Procedur Medycznych. Od ponad dziesięciu lat EEG Biofeedback stosuje się również w Polsce. Wykorzystywana jest ona w klinikach, przychodniach, specjalistycznych gabinetach neurologicznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

EEG Biofeedback nazywana jest „terapią XXI wieku”. Metoda ta umożliwia trening poprawiający efektywność pracy mózgu i kontrolę nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w organizmie, pomaga się koncentrować, zrelaksować, lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach, zwiększa kreatywność i pozytywne myślenie, poprawia szybkość uczenia się i zapamiętywania nowego materiału.

Do treningu wykorzystywana jest komputerowa technika, za pomocą której dokonuje się jakościowej i ilościowej oceny zapisu fal mózgowych (EEG) z różnych obszarów mózgu. Informacje uzyskane w ten sposób pozwalają kontrolować i poprawiać obserwowane parametry, a tym samym czynność fizjologiczną mózgu. Dzięki systematycznemu treningowi dziecko uczy się pozytywnie zmieniać wzorzec generowanych fal mózgowych. Terapia metodą EEG Biofeedback jest nieinwazyjna i nie ma żadnych skutków ubocznych.

PODSUMOWANIE

Zaplanowany w naszej szkole projekt w ramach programu Bezpieczna + zakładał podjęcie wielu inicjatyw i przedsięwzięć. Wszystkie zadania w ramach projektu zostały zrealizowane. więcej...

 

Cele

 

Mediacje

 

Gra po okolicy

 

9 listopada 2017r. Przystanek Zawada – dzień twórczej profilaktyki.

 

Wycieczka do Straży Pożarnej

RODZINNY TURNIEJ GIER PLANSZOWYCH - zapraszamy 7 grudnia w godzinach od 17:00-19:00

                                                           regulamin                             plakat

 

Warsztaty dla klas pierwszych i 4 SP3

 

Klasy pierwsze i klasa czwarta uczestniczyły w programach wczesnej profilaktyki realizowanych przez Panią Monikę Operchalską (pedagog i specjalista ds. profilaktyki Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Katowicach). więcej

 

Podsumowanie konkursu „Bezpieczni w domu, w szkole, na ulicy”

Uczniowie klas pierwszych i klasy czwartej wzięli udział w szkolnym konkursie dotyczącym bezpieczeństwa. więcej

 

Rodzinny turniej gier planszowych. więcej

 

Debata na temat uprzedzeń i stereotypów oraz zajęcia poruszające problematykę tolerancji w dzisiejszym świecie. więcej

 

Pierwsza pomoc przedmedyczna. więcej

 

Wyniki Konkursu plastycznego „Nie daj się wkręcić”. więcej