Absolwenci Szkoły Podstawowej nr 3

im. Stanisława Ligonia
w Orzeszu-Zawadzie

w roku szkolnym:

 

 

*        2020

 

*        2019