STATUT  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR  3
im. Stanisława Ligonia w Orzeszu-Zawadzie

 

 

STATUT – tekst jednolity