Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________

 

 

W ramach projektu: „Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze” dofinansowanego z Funduszy Europejskich

w Gimnazjum nr 2 w Orzeszu uczniowie pracowali metodą WebQuestu.

 

Efekty pracy można oglądać klikając w tym miejscu: link